office@socot.ro

+40 265 233 611

Archives: Projects

Add your projects..

SOCOT > Projects

The main purpose of Runcu reservoir is to provide the water supply for the population and industry of Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmaiei and their neighboring localities, as well as of the localities along the Mara, Iza and Tisa rivers. The number of inhabitants in the area that will benefit from the water supply […]

Read more

Mihăileni Reservoir has complex water management functions in Brad area, Hunedoara county. The reservoir provides the necessary water for the population and the mining industries: Q = 810 l / s of which 620 l / s for industries and 190 l / s for the population of Brad and Crişcior and other consumers downstream […]

Read more

Ișalnița Dam is located on the Jiu River, approximately 12 km upstream of Craiova. Commissioned in 1965, the dam has the role of ensuring the flow necessary for the water supply of Craiova and Ișalnița Power Plant. The volume of the reservoir is approx. 6 million cubic meters, the length is 129 m and the […]

Read more

Barajul Ișalnița este amplasat pe raul Jiu, aproximativ la 12 km amonte de municipiul Craiova. Pus în funcțiune în anul 1965, barajul are rolul de asigurare a debitului necesar pentru alimentarea cu apa a municipiului Craiova si a Termocentralei Ișalnița. Lacul de acumulare are un volum de cca. 6 mil mc, la o lungime coronament […]

Read more

Acumularea Mihăileni îndeplinește funcţiuni complexe de gospodărire a apelor din zona Brad, județul Hunedoara. Barajul asigură necesarului de apă pentru alimentarea populaţiei şi industriilor miniere, Q = 810 l/s din care 620 l/s pentru industrii şi 190 l/s pentru populaţie din Brad şi Crişcior şi altor consumatori aflaţi aval de acumulare. Producția de energie electrică […]

Read more

Acumularea Runcu are ca scop principal asigurarea sursei de apă pentru populaţia şi industria localităţilor Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmaţiei, localiţăţilor limitrofe acestora precum şi a localităţilor situate de-a lungul râurilor Mara, Iza şi Tisa. Numărul locuitorilor din zonă care vor beneficia de alimentarea cu apă se ridică la cca 300 mii şi reprezintă […]

Read more