office@socot.ro

+40 265 233 611

Barajul Mihaileni

SOCOT > Projects > construction > Barajul Mihaileni

Acumularea Mihăileni îndeplinește funcţiuni complexe de gospodărire a apelor din zona Brad, județul Hunedoara. Barajul asigură necesarului de apă pentru alimentarea populaţiei şi industriilor miniere, Q = 810 l/s din care 620 l/s pentru industrii şi 190 l/s pentru populaţie din Brad şi Crişcior şi altor consumatori aflaţi aval de acumulare.
Producția de energie electrică este de 1,2 GW/an.
Rolul barajul este și de a proteja zona lunca Crişul Alb pe sectorul Mihăileni – Vaţa împotriva inundaţiilor, prin atenuarea viiturilor.

construction, engneering, Rennovation, ro