office@socot.ro

+40 265 233 611

Dezvoltăm comunități

SOCOT > Uncategorized > Dezvoltăm comunități

Compania SOCOT realizează lucrări de construcții care contribuie semnificativ la îmbunătățirea vieții oamenilor și la dezvoltarea comunităților prin gestionarea responsabilă a problemelor majore de infrastructură și mediu în România.
Prin natura proiectelor de construcții realizate și în curs de execuție, compania SOCOT își asumă o serie de angajamente pe termen lung, în raport cu beneficiarii săi, respectiv comunitățile locale și partenerii care finanțează amplele proiecte de infrastructură.
Angajamentele noastre sunt exprimate în raport cu trei direcții strategice de dezvoltare:

Resurse
Valorificăm resursele naturale și le folosim pentru dezvoltarea comunităților locale prin asigurarea accesului la apă potabilă și protejarea comunităților împotriva inundațiilor. Toate proiectele noastre presupun măsuri concrete de protecție a mediului și de reducerea a impactului acțiunilor umane asupra solului și subsolului, alături de restabilirea echilibrului ecologic prin acțiuni de protejare a florei și faunei locale.
Comunitate
Proiectele noastre sunt menite să protejeze comunitățile locale și să dezvolte infrastructura de alimentare cu apă și drumuri pentru conectarea și dezvoltarea acestora. Contribuim la consolidarea comunităților locale prin construirea și reabilitarea infrastructurilor critice în zone fragile cu acces limitat, construirea de drumuri și poduri, rețele de apă și asigurarea accesului la apă potabilă.
Mobilitate
Realizăm obiective de investiții și reabilităm infrastructura națională: de la baraje complexe la poduri, de la drumuri forestiere la tuneluri miniere, de la lucrări de îmbunătățiri funciare la proiecte de alimentare cu apă potabilă și rețele de canalizare, asigurând astfel dezvoltarea durabilă a comunităților locale.