office@socot.ro

+40 265 233 611

Hidrotehnice

SOCOT > Hidrotehnice

HIDROTEHNICE

Baraje
SOCOT este una dintre cele mai importante companii românești în ingineria barajelor, cu un portofoliu impresionant de proiecte. Avem o tradiție de aproape 50 de ani în construcția și reabilitarea de baraje și rezervoare.

Lucrări tehnico-edilitare
De-a lungul anilor, SOCOT a contribuit la îmbunătățirea infrastructurii de apă potabilă și apă uzată la nivel național, prin reabilitarea și construcția de stații de tratare a apei potabile, reabilitarea și extinderea sistemelor existente de transport și distribuție a apei, construirea și reabilitarea rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate, în conformitate cu standardele naționale și europene, având, de asemenea, un impact pozitiv asupra mediului.

Regularizări de râuri
Lucrările de regularizare a albiei râurilor au fost executate în funcție de condițiile specifice ale teritoriul bazinului hidrografic respectiv, având ca scop realizare unor albii stabile, protejarea diferitelor obiective sau comunități, diminuarea proceselor de eroziune, asigurând secțiuni de curgere adecvate.

Îmbunătățiri funciare
SOCOT a contribuit la valorificarea potențialului productiv al terenurilor și folosirea acestora în condiții de eficiență sporită, prin lucrări de terasamente, desecări, sisteme de irigații și eliminarea plantelor invazive.