office@socot.ro

+40 265 233 611

Învățământ profesional dual

SOCOT > News > Învățământ profesional dual

Informare

Ref.: Școala profesională duală- burse profesionale lunare în valoare de minimum 400 lei!

ALEGE DEȘTEPT! ALEGE ȘCOALA PROFESIONALĂ DUALĂ!

(1) Prin prezenta, am dori să vă informăm că unul din obiectivele strategiei de resurse umane este de a încheia contracte de parteneriat cu unitățile de învățământ din România, liceele tehnologice, în învățământ profesional dual, în calitate de partener de practică și potențial angajator.

(2) Acțiuni:
(2.1.) Asigurarea oportunităților sporite de educație și formare profesională a elevilor prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a SOCOT SA, pentru dobândirea de cunoștințe, deprinderi și competențe în mediu real de muncă în vederea ocupării unui loc de muncă.
(2.2.) Asigurarea altor cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor.
(2.3.) Posibilitatea de a intra pe piața muncii prin angajarea elevilor pe perioada vacanțelor conform legislației în vigoare.
(2.4.) După absolvire, oportunitatea de a fi angajați cu contract individual de muncă în cadrul SOCOT SA.
(2.5.) Asigurarea unui loc de muncă stabil și bine remunerat în cadrul SOCOT SA.

(3) În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, începând cu anul 2022 ne-am alăturat în calitate de partener de practică, Liceului Tehnologic ,,Ion Vlasiu” AR Liceul Tehnologic ,,Costantin Brâncuși” cu sediul în Târgu-Mureș, județul Mureș.

(4) Derulăm împreună o serie de acțiuni de informare și de promovare a învâțământului dual.

(5) De asemenea, acestor acțiuni s-au mai alăturat și alți parteneri de practică din domeniul construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice de pe raza județului Mureș.

(6) Oferta Liceului Tehnologic ,,Ion Vlasiu” AR Liceul Tehnologic ,,Costantin Brâncuși” pentru absolvenții de clasa a -VIII- a  pentru anul școlar 2022-2023 în învățământ profesional dual:
(6.1.) Instalator instalații tehnico- sanitare și de gaze: secția română, 14 locuri;
(6.2.) Dulgher- tâmplar- parchetar: secția română, 11 locuri;
(6.3.) Zidar- pietrar- tencuitor: secția maghiară, 12 locuri;
(6.4.) Fierar betonist- montator prefabricate: secția maghiară, 12 locuri.

(7) Înscrierile au loc în perioada 04-08 iulie 2022 la Liceul Tehnologic ,,Costantin Brâncuși”.

(8) 📞 În cazul în care sunteți interesați în calitate de părinți, rude, cunoștințe de absolvenți de clasa a-VIII-a, informații suplimentare puteți obține:

(8.1.) La  sediu social al SOCOT SA, str. Libertății, nr. 115, Mun. Tîrgu Mureș, jud. Mureș, sau la nr. de telefon: 0265/233611 – Biroul RU.

(8.2.)  Liceul Tehnologic ,,Ion Vlasiu” AR Liceul Tehnologic ,,Costantin Brâncuși” cu sediu social în Târgu-Mureș, str. Victor Babeș, nr. 11, județul Mureș, tel./fax: 0365 -730963.

Filmulețe de prezentare: